Države članice so na priporočilo Evropske komisije ter predsednika Evropskega sveta namreč uvedle tako imenovane »semaforje« epidemiološko varnih, tveganih in nevarnih držav in območij, pri čemer pa naj bi upoštevali načeli strokovnosti in znanstvenih dognanj, ukrepi naj bi bili usklajeni med državami članicami ter temeljili na spoštovanju in solidarnosti.

»A v praksi očitno prihaja do zlorab. Tovrstna ravnanja držav članic bi lahko predstavljala hudo kršitev temeljnih načel pogodb EU glede prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva in prostega gibanja državljanov EU, na kar sem želela opozoriti evropske institucije. Nedopustno je, da nekatere države tudi zaradi načela sorazmernosti omejujejo gibanje državljanom drugih držav članic, ki sicer ne izpolnjujejo kriterijev epidemiološke nevarnosti. Ista država (denimo Hrvaška) je tako na zelenem seznamu ene (Belgije) ter na oranžnem/rdečem seznamu druge države (Slovenije),« pojasnjuje Tanja Fajon.

»Epidemija je vse državljane in tudi gospodarstva močno prizadela. Ne smemo dopustiti, da prihaja še do političnih obračunavanj med državami članicami, in to v času, ko to v času, ko je že omajano zaupanje v schengen, kot tudi v samo krepitev skupnosti. Na omenjena ravnanja držav članic - vključno z ustreznimi ukrepi - bomo zelo pozorni tudi v Evropskem parlamentu, še posebej pa znotraj delovne skupine za schengen, ki jo sama tudi vodim,« je zaključila Tanja Fajon.

Na pobudo poslanke so vprašanji podpisali še Irena Joveva in Klemen Grošelj (LMŠ/Renew) ter Milan Brglez (S&D/SD).