ki živijo onkraj naših meja, na njihovem letnem srečanju, ki bo 19. junija v Brežicah.

»Šele ko človek dobi lastno izkušnjo tujine, ko živi in dela drugje, se zares zaveda, koliko in kaj mu pomenita materni jezik in domača beseda. Zelo sem zadovoljna, da je Komunalno podjetje Vrhnika pristopilo k tej akciji. Poleg kulturne vrednosti gre na neki način tudi za ponovno rabo knjig, ki so nekomu že odslužile. Zato ni nenavadno, da so v podjetju ob akciji zavrteli tudi krajši film, v katerem slikovito prikazujejo svoje dejavnosti skrbi za čisto okolje. Občina Vrhnak je primer odlične prakse in priporočam tudi obisk njihovega Depo centra ponovne uporabe,« je povedala poslanka.     

Ob dogodku je KPV namreč premierno predstavila film, namenjen okoljskemu ozaveščanju uporabnikov. S filmom želijo povezati in prenesti znanje, poudarjati nujnost odgovornega ravnanja do okolja vsem, zlasti mlajšim generacijam, ki so njihovi pogosti obiskovalci. Prepričani so namreč, da lahko le kontinuirano ozaveščanje in ustrezen pristop vodijo v pozitiven in odgovoren pogled na svet, okolje in s tem povezane vrednote. Vrhnika je občina z najmanj odpadki na prebivalca v Sloveniji.