»Evropska unija se je v zadnjih letih soočila s številnimi izzivi, ki so močno načeli zaupanje državljanov v evropske politike. Porast populizma in nacionalizma je deloma posledica počasnega ali neuspelega evropskega ukrepanja za učinkovito upravljanje z migracijami, ki ga skrajno desna politika z lažmi in ustrahovanjem vse bolj izkoršča za nabiranje političnih točk. Dovolj je, da pogledamo v sosednjo Avstrijo, ki že več kot tri leta neupravičeno podaljšuje nadzor potnikov na meji s Slovenijo. V takem ozračju je težko sprejemati skupne evropske odločitve, ki bi blažile migracijske tokove. A odgovornost je skupna, zato sem vesela, da je danes zmagal tudi razum.

Podpora mojemu predlogu, da bomo bistveno več denarja, kar 60 odstotkov od celotne ovojnice, po novem namenili državam za nacionalne programe in 40 odstotkov za ukrepe, ki jih bo Unija financirala neposredno. Vesela sem, da nam je uspelo zagotoviti še vedno zadostna sredstva tudi za področje vizumske politike in da smo omejili financiranje spornih ukrepov zunaj Unije, ki bi omajali verodostojnost finančnega mehanizma,« je povedala Fajonova.

Po priporočilih Tanje Fajon bo mehanizem za financiranje ukrepov dosledno spoštoval temeljne pravice, kot so varovanje osebnih podatkov, zaščita ranljivih skupin in pravica do nevračanja.

Foto: BoBo