"Iz nacionalnih in skupnih programov bo članicam EU v te namene na voljo 7 milijard evrov. Sloveniji bo na voljo več kot 55 milijonov evrov za nacionalne programe v okviru skladov za azil, migracije in vključevanje ter notranjo varnost, iz skupnih programov EU pa še dodatnih več 10 milijonov evrov za boj proti zunanjim grožnjam varnosti EU.

Za pripravo ustreznih programov porabe sredstev so odgovorne vlade in pričakujem, da jih bomo učinkovito porabili ter pri tem posvetili pozornost tesnejšemu sodelovanju evropskih policijskih in pravosodnih organov. Borba proti organiziranemu kriminalu, terorizmu, trgovini z ljudmi, orožjem in mamili je namreč globalni problem, ki zahteva skupno delo.

Še posebej pozdravljam vzpostavitev ukrepov na področju azilne politike in priseljevanja, ki temeljijo na solidarnosti in pravičnosti. Vprašanja priseljevanja se moramo lotiti s konkretnimi in dolgoročnimi ukrepi, ne pa s postavljanjem zidov in zapiranjem meja.

Državljanom danes sporočamo, da bo poraba denarja odslej veliko bolj pregledna, saj smo uspeli uveljaviti številne varovalke, pa tudi večjo prožnost prenosa sredstev znotraj programov. Še posebej pa me veseli, da bodo imele dostop do črpanja sredstev tudi nevladne, človekoljubne in humanitarne organizacije," je povedala Tanja Fajon.

(Vir fotografije: agencija Morel)