"Vendar pa je daleč od tega, da so razmere alarmantne. Bolj se zdi, da so vzroki za trenutno podaljšanje vprašljivi. Ne smemo pristati na princip podaljševanja notranjih kontrol kar tako »na zalogo« in po volji posameznih članic. S tem se ustvarja dodatno notranje zaostrovanje, tudi med novimi in starimi članicami EU, česar v tem trenutku absolutno ne potrebujemo.

 Vztrajati moramo na tem, da Komisija čim prej po uvedbi podaljšanja nadzora na notranjih mejah pripravi poročilo, ali in koliko je ta ukrep proporcionalen. To mora storiti tudi v luči dejstva, da je zaradi uvedbe mejnega nadzora v nekaterih članicah ohromljen transportno-logistični sektor celotne Evrope in da bodo posledice tega nadzora povzročile od 5 do 18 milijard evrov neposrednih stroškov letno, zlasti v cestnem tovornem prometu, pa tudi v turizmu in čezmejni mobilnosti.

Namesto izoliranja članic – kar ne bo preprečilo notranjih terorističnih napadov, ki so jih povzročili evropski državljani - moramo svoje sile in sredstva usmeriti v zagotavljanje učinkovitega delovanja zunanje schengenske meje in pomagati državam, ki so še vedno soočene z velikim migracijskim pritiskom."