»Poročilo o stanju in oceni napredka držav, ki se potegujejo za svoje članstvo v Evropski uniji, smo zaradi oteženega dela med pandemijo dolgo čakali, a dočakali. Zavedati se moramo, da je verodostojna širitvena politika poleg vsega geostrateška naložba v mir, stabilnost, varnost in gospodarsko rast v celotni Evropi, zato si moramo še vedno močno prizadevati za krepitev vladavine prava, gospodarstva, delovanja demokratičnih institucij in javne uprave, svobode medijev in boja proti korupciji v vseh državah ZB. Navkljub določenemu napredku na področju spoštovanja temeljnih pravic pa samo izvajanje ostaja izziv,« komentira Tanja Fajon in dodaja: »S posodobljeno metodo pristopnega procesa bodo izvajanja teh temeljnih reform za vstop v EU postavljena pod drobnogled in od držav ZB zahtevala večjo politično zavezanost.«     

Poslanka Fajon pozdravlja na novo predstavljen načrt za gospodarski napredek in investicije na Zahodnem Balkanu, a opozarja, da je treba postaviti državam kandidatkam stroge pogoje za sprostitev nepovratnih sredstev in jamstev po tem načrtu, s spoštovanjem vladavine prava in temeljnih pravic kot ključnima meriloma. »Veseli me, da so v Ekonomskem in naložbenem načrtu za ZB cilji Komisije jasno usmerjeni k spodbujanju dolgoročnega okrevanja regije ZB, njene gospodarske rasti in k podpiranju reform, potrebnih za napredek na poti do EU in njenega enotnega trga. Močno podpiram zavezo regije k napredku na področju infrastrukturnih povezav med državami v regiji,  obnovljive energije in spoštovanja zavez Pariškega sporazuma, izboljšanja digitalne infrastrukture, vlaganja v konkurenčnost zasebnega sektorja in ne nazadnje vlaganja v aktivacijsko shemo Jamstva za mlade,« pravi Tanja Fajon. 

»Naša neposredna soseščina ne sme zaostajati tudi pri prehodu v podnebno nevtralnost. Sprejete zaveze Evropskega podnebnega zakona morajo biti cilj vseh držav ZB. Evropska komisija predlaga zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030. Ta povečana raven ambicij v naslednjem desetletju bo EU in njeni soseščini postavila bolj uravnoteženo pot do podnebne nevtralnosti do leta 2050. EU mora tu še naprej biti trdna opora državam v regiji,« je ob predstavitvi zaključila evropska poslanka.

 

 Vir fotografije: Evropska komisija