"Schengensko območje brez notranjih meja, ki vsakemu državljanu Unije zagotavlja pravico do prostega gibanja in prebivanja v EU, je eden od največjih dosežkov evropske integracije. Je ključen element identitete Evropske unije, ki pooseblja sodelovanje, spravo, mir, strpnost, zaupanje in varnost.

A Schengen je zadnja štiri leta na težki preizkušnji, saj šest držav območja že štiri leta podaljšuje notranje mejne kontrole, čeprav zanje nimajo pravne podlage. Danes se tako soočamo z vprašanjem, kako naprej. Ali smo že priča začetku konca schengna in kaj storiti, da ga ponovno oživimo? Kako in kdaj bo notranje kontrole v resnici možno opustiti in ali lahko z alternativnimi ukrepi dosežemo enak cilj?

Izvajanje nadzora na notranjih mejah ne more in ne sme biti dolgoročen odgovor na izzive čezmejnega organiziranega kriminala, migracij in varnosti. Notranje kontrole so le kratkoročna rešitev, so tudi prelaganje odgovornosti. Z izzivi se moramo spopadati z evropsko migracijsko in azilno politiko, učinkovitim upravljanjem z migracijami in varnimi zunanjimi mejami, bojem proti tihotapcem z ljudmi, blažitvijo razmer v kriznih žariščih, od koder ljudje bežijo. Okrepiti moramo tudi čezmejno sodelovanje policijskih in pravosodnih organov, izmenjavo informacij med državami, ki še vedno ni učinkovita, predvsem pa zaupanje med državami. V tem duhu smo v Evropskem parlamentu sprejeli tudi spremembe schengenskega zakonika z bolj preglednimi pravili.

Kolegi, ob nastanku Schengena si štiri letnih kontrol na notranjih mejah tudi približno nismo mogli zamisliti. Ne dovolimo, da Schengen, kot smo ga poznali, izgubimo. Vseh tveganj seveda nikoli ne bomo mogli odpraviti, tudi če ponovno vzpostavimo nadzor na vseh mejah. Še več, trenutna praksa dokazuje, da je obstoječa zakonodaja na žalost spodletela. Na mizi imamo reformo schengenskih pravil, a je ta blokirana zaradi pomanjkanja politične volje med evropskimi vladami. Komu v resnici torej status quo odgovarja? Evropskim državljanom zagotovo ne, in si tega niti ne zaslužijo. Zato ponovno moj poziv: nujno se moramo vrniti za pogajalsko mizo in rešiti schengen, preden bo prepozno!"

 

Vir fotografije: https://earth.esa.int