"Spoštovani plenum!

V zadnji razpravi smo govorili o denarju. Brez njega ne moremo izvajati politik, ki so ključne za schengen. Razprava o stanju v schengnskem prostoru zato ne bi mogla potekati v primernejšem času.  

Razpravo želim začeti z optimizmom. Schengen je resnično eden od največjih dosežkov Evropske unije. Do nedavnega železne in s krvjo umazane meje so s širitvijo Unije in schengnom znova izginile. Schengen je postal simbol svobode. Ključen je za notranji trg ter za uveljavljanje temeljnih pravic svobodnega pretoka blaga in storitev, dela, znanja, idej ter seveda gibanja. 

Danes imamo tudi že v Sloveniji generacije mladostnikov, ki se meja v Evropi več ne spominjajo. Neomejena svoboda znotraj Evrope je zanje samoumevna.

A na žalost se je schengen zaradi številnih kriz v zadnjih letih znašel v globoki krizi. Epidemija korona virusa je svobodo gibanja še dodatno ohromila. Schengen je postal dežurni krivec za vse težave Evropske unije ter talec nacionalnih parcialnih interesov držav članic ali celo njihovih oblastnikov. Medsebojno zaupanje, temelj vzajemnega sodelovanja, je nadomestilo nezaupanje. 

V šestih letih, od 2015, so države članice nadzore na notranjih mejah uvedle kar 275-krat, v devetih letih pred tem pa zgolj 35-krat. 

Čeprav bi moral biti schengen ob svojih dobrih 25-letih v svojih najboljših olimpijskih letih, je močno ohromljen in že na intenzivni negi. Obstoječa pravila niso več kos razmeram. 

A za reformo moramo nujno zbrati potreben politični pogum. Biti moramo drzni in ambiciozni. Biti moramo vizionarski. Vprašanje je, ali to zmoremo. 

V poročilu zato naslavljamo izzive, s katerimi se je schengen soočil v zadnjih letih in predlagamo rešitve. 

- Covid-19 pandemija je razkrila pomanjkljivosti pri soočanju s skupnim izzivom - čezmejno zdravstveno krizo.  Pomanjkanje jasnejših pravil v tovrstnih primerih je povzročilo kaos na mejah in neusklajen odziv držav članic. Izkušnja sama kliče po ustrezni rešitvi! - Nadzori na notranjih mejah v šestih državah članicah nezakonito in brez pravne podlage trajajo že skoraj 5 let. Status quo je nedopusten, a nekaterim očitno koristi. Poskus prenove pravil iz leta 2017 je propadel. Od Komisije zato pričakujem in pozivam, da poišče izhod iz slepe ulice. Parlament bo vselej vaš zaveznik! 

-  S številnimi izzivi se ob odsotni učinkoviti skupni migracijski in azilni politiki - ali pa tudi zaradi nje - še vedno soočamo tudi na zunanjih mejah. Sredozemlje je že tragično grobišče nesrečnih ljudi. To skupaj z grobim policijskim nasiljem, nezakonitim verižnim vračanjem, v katerega je po poročilih udeležen tudi Frontex, slika črno podobo Evrope. 

- Zato nujno potrebujemo mehanizem za zaščito temeljnih človekovih pravic na meji in ničelno toleranco do njihovih kršitev, zlasti od Komisije pa po potrebi hitro ukrepanje.

- Reforma mehanizma preverjanja uporabe schengenske zakonodaje, ki jo je Komisija predstavila v začetku junija, je korak v pravo smer. Številne zahteve Parlamenta so bile upoštevane. Obžalujem zgolj izbrano pravno podlago, ki Parlamentu ne omogoča enakopravne vloge. 

Predsedujočega ministra Logarja zato na tem mestu pozivam, da Slovenija kot predsedujoča vključi Parlament v razpravo kot enakovrednega partnerja, kot je bilo to storjeno leta 2013 ob sprejemanju prvega schengenskega mehanizma. 

Prihodnost evropskega prostora brez notranjih meja je odvisna od naše sposobnosti prilagoditi se krizam in izzivom. Trenutno se zdi, da stopicamo na mestu. Imamo vlade, ki lastne interese odkrito postavljajo pred nacionalnein in evropske. Z reformo moramo temeljito prenoviti skupna pravila o notranjih mejah. Prav tako moramo odpraviti vse vzroke nezaupanja med državami članicami, zlasti glede varovanja zunanje meje, ter preprečiti dogodke, ki to zaupanje načenjajo. Tiste države, ki pravila kršijo, pa napotiti na sodišče. 

Nujno moramo dokončati izgradnjo schengenskega prostora, saj razkosan nima prihodnosti. Bolgarija in Romunija sta neupravičeno v čakalnici že skoraj desetletje. Hrvaška je na dobri poti, a končna odločitev je za vse tri v rokah držav članic. V Parlamentu ne pristajamo na Evropo dveh hitrosti in na delitev državljanov v razrede. 

Cenjeni minister Logar, v Parlamentu imate zaveznika tudi v tem primeru. 

Naj za konec dodam zgolj še da je schengen preveč pomemben, da bi z njim tako mačehovsko ravnali. Nobena država niti Unija si ne moreta privoščiti njegovega razpada. Političns in ekonomska cena bi bili preveliki. 

Če bomo ogrozili prihodnost schengna, bomo ogrozili prihodnost Evropske unije same. Tega, verjamem, si ne želi nihče!"

 

Vir fotografije: ansamed.info