Gre za dokument, vizijo, ki predstavlja začetek razprave za vladni program. Z zapisanimi izhodišči v dokumentu Socialni demokrati odpirajo programsko razpravo in želijo najti najboljše načine, ki bi v Sloveniji omogočili napredek vsem državljanom. V proces želijo vključiti kar najširši krog ljudi in obljubljajo, da je to začetek gradnje zaupanja v boljšo prihodnost.

Evropska poslanka Tanja Fajon je udeležence nagovorila preko video nagovora, ki ga obljavljamo v celoti (spodaj). Poudarila je, da je današnja razprava ključna za uspeh stranke ter da je končni cilj preboj na volitvah. Pomembna za uspeh je po njenem mnenju predstavitev glavnih razlik z drugimi strankami ter priprava konciznega programa s konkretnimi koraki za realno izboljšanje tistih kazalcev, ki jih državljani in volivci doživljajo kot najbolj pereče. Želi si enovite razvojne strategije in manj birokracije, kar so na Konferenci poudarili tudi drugi sogovorniki in gosti.

Celoten nagovor in video posnetek:

Drage socialdemokratke, dragi socialdemokrati, pozdravljeni vsi!

Današnja razprava je ključna za uspeh naše stranke, podporo naših somišljenikov. In ker je naš cilj doseči preboj na volitvah in zavzeti politično vodstvo, je ta razprava zelo pomembna za prihodnost naše države. Zato mi dovolite, da - žal na daljavo - izrečem nekaj misli, ki se mi zdijo pomembne pri oblikovanju našega vsebinskega programa.

Dokument, ki je danes v obravnavi, opisuje trenutno stanje v Sloveniji in jasno zariše naše želje in ambicije. Te niso pravzaprav nič drugačne od želja vsakega Slovenca, ne glede na njegovo politično usmerjenost. Vsi želimo razvijajočo se, dobro delujočo in dovolj bogato deželo, v kateri bomo vsi imeli »delo in jelo«, varnost in zaščito.

Razlike pa se seveda morajo pojaviti v načinu, kako bomo to dosegli, in pa v razvrstitvi prednostnih nalog.

Ključni kazalniki razvoja, ki so zapisani v tabeli, kažejo, da socialni demokrati v preteklosti na »svojih« področjih nismo bili neuspešni, saj je Slovenija dobro uvrščena, kar se tiče denimo zdravja in blaginje otrok ter socialne pravičnosti. Pri vladanju na splošno, gospodarskem poslovanju in korupciji pa caplja daleč zadaj. Tabela s tem zelo jasno kaže, kakšno je počutje naših državljanov in kaj morajo biti naše prvenstvene naloge v prihodnosti.

Pri tem moramo seveda upoštevati novejše raziskave javnega mnenja. Na evropski ravni te nakazujejo, da se zaupanje Evropejcev v evropske politike – posebej v politike reševanja gospodarskih razmer in grozeče brezposelnosti – občutno izboljšuje.

A obenem je skrb vzbujajoče, da te pozitivne spremembe razpoloženja Evropejcev ni mogoče zaznati v podpori socialnodemokratskim programom in idejam po Evropi. Prejšnjo nedeljo so najhujši poraz doslej doživeli naši nemški prijatelji. Del razlogov za to se zagotovo skriva v dejstvu, da Evropejce danes najbolj skrbi terorizem, ki ga močno povezujejo s priseljenci in migracijami. Še bolj pa je verjetno za to krivo dejstvo, da se program SPD v očeh volivcev ni bistveno razlikoval od programa kanclerke.  

In tu je ključ do uspeha: poiskati razliko!
Zato pričakujem, da bo danes razprava potekala predvsem o tem: katere so razlikovalne prednosti programa socialnih demokratov pri uresničevanju vizije za Slovenijo.

Želim, da bi upoštevali tudi, da nam - tudi po zgledu iz Nemčije - ne pomagajo visokoleteče in udarne besede, če za njimi ne bo realno izvedljivih načrtov. Ne pomaga nam ne veliko število strani ne veliko število ciljev, ne potrebujemo in ne smemo imeti programa, ki vse obljublja, a nič ne ponuja. Ljudje so tega naveličani in ta koncept je preživet.

Predstaviti moramo koncizen program s konkretnimi koraki za realno izboljšanje tistih ključnih kazalcev, ki jih naši državljani in volivci doživljajo kot najbolj pereče. Ti koraki pa morajo biti skladni s strategijo, ki bo naslovila stavke iz dokumenta:

»Slovenija se na vseh ravneh javnih sistemov sooča s slabim upravljanjem, ki ga zaznamuje odsotnost strateškega vodenja, prelaganje odgovornosti in birokracija. Država nima enovite razvojne strategije, ki bi jo razumeli kot skupno usmeritev in orientacijo za delovanje.«

To so po mojem mnenju za državo najbolj pereči problemi.

Program bo obenem začetek volilne kampanje. Zanjo potrebujemo: informacije o volivcih in dobro interpretacijo rezultatov analiz ter na tem temelječe sodobne in usklajene PR strategije, ki bodo fleksibilno in učinkovito odgovarjale na pričakovanja volivcev. Ne glede na dejstvo, da se v kampanji ne bomo mogli izogniti prodaji »všečnosti«, moramo ob tem ohraniti kredibilnost.  

To je edini način, da pridobimo zaupanje volilnega telesa.

Ti lahko dosežemo samo s skupnim in odgovornim delom - tako v pisarnah kot na terenu. Brez soliranja in ljubosumja. Na voljo si moramo biti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami. Če bomo zares delali v duhu za Samo Dobro in Skupno Dobro, me za rezultat ne skrbi.

Srčno upam, da bo današnja razprava začetek dolgoročnega trenda rasti socialdemokratov, ki bomo Sloveniji prinesli nov razcvet.

Tovarišice in tovariši, srečno!