Socialisti in demokrati želijo kampanjo z ravni Evropskega parlamenta razširiti na raven držav članic, ki bodo preko svojih nacionalnih programov lahko bistveno prispevale k izboljšanju skupne evropske strategije za vključevanje Romov.

»Socialisti in demokrati smo vedno igrali spodbujevalno in  ključno vlogo za vključevanje Romov v družbo.  To bomo in moramo početi tudi v prihodnosti. A evropski skupni okvir, ki je bil sprejet na našo pobudo, ne bo uspešen brez sočasnega boja proti rasni, konkretno romski diskriminaciji,» je v svojem nagovoru pozvala poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).

»Vse več je sovražnega govora, šikaniranja, fizičnega in drugih oblik nasilja, kot je bila nedavna zavrnitev pokopa romskega otroka v Franciji. Vse to izvira tudi iz globoko zakoreninjenih rasističnih predsodkov, ki ne sodijo v sodobnost. Zato moramo v Evropskem parlamentu velike politične skupine o vrednotah govoriti z enim glasom: to je glas za enakopravnost in zaščito človekovih pravic. Za vse. Samo s skladno vizijo lahko zagotovimo, da bodo Romi enakopravni evropski državljani,« je poudarila poslanka.       

Da je pri negativnem obravnavanju Romov eden ključnih dejavnikov rasizem, so potrdili tudi drugi govorniki in apelirali na države članice, da v pripravi svojih nacionalnih strategij za romsko vključevanje sočasno z reševanjem socialnih vprašanj v vseh področjih upoštevajo tudi boj proti diskriminaciji in rasni segregaciji.
Sloviti zagovornik človekovih pravic, diplomat in Nobelovec Thommas Hammarberg pa je poudaril še: »Prihodnost Romov v Evropi je v mladih. Zato mora boj proti antiromstvu postati ključna EU prioriteta. Gre za največjo evropsko etnično skupino in želim si bolj usklajen pristop in okrepitev dela na človekovih pravicah. Romi pa si želijo manj sestankov in več ukrepov.«