Evropska komisija v svojem letnem poročilu priznava, da se v določenih državah ali regijah situacija močno slabša. Eden med tremi romskimi otroci gre v posteljo lačen vsaj enkrat na mesec, 30 odstotkov romskih gospodinjstev nima dostopa do tekoče vode. Da se to dogaja v Evropi leta 2017, je sramota.

V luči strategije o integraciji Romov do leta 2020 je ključno, da izboljšanje življenja na tisoče Romov - Evropejcev, postavimo v osrčje dela politik Unije. Vrsta držav evropskega denarja še vedno ne uporablja za integracijo Romov.

Z vzponom skrajne desnice po vsem svetu je še bolj pomembno kot kdajkoli prej, da spoznamo tudi posledice holokavsta nad Romi. Vsaj 500 tisoč Romov je bilo iztrebljenih med drugo svetovno vojno, v nekaterih državah je to predstavljalo okoli 80 odstotkov celotne romske skupnosti.

Kolegi, spoštovanje človekovih pravic je temeljni kriterij članstva v EU in spoštovanje direktive o rasni enakosti bi moralo biti nesporno.

Sicer se bomo morali resno vprašati, kje na evropski vrednostni lestvici so Romi in katera bo naslednja zavržena skupina, ki jo bomo sproducirali s slabo vodenimi ukrepi za zaščito manjšin.