Naj povem, da sem v svojem dosedanjem delu veliko krat opozorila na nevarnost sovražnega govora, radikalizem, nacionalizem in grozljive posledice, ki jih te pojavi imajo. Vedno si bom prizadevala za obsodbo tistih, ki z manipulacijo in z vojno povezano retoriko želijo uresničiti politične cilje. Še zlasti tistih, ki so obtoženi vojnih zločinov in so v preteklosti že dokazali, da namesto spravljivega izberejo konfliktno obnašanje.

A vendar, spoštovani plenum, želim pozvati k previdnosti in politični modrosti, ki jo zahteva današnja odločitev o resoluciji, ki se nanaša na začasno izpustitev Vojislava Šešelja, obtoženega vojnega zločina.

Menim, da je sprejetje resolucije dolivanje olja na ogenj, ki je ta hip popolnoma nepotrebno, še več, nezaželeno. Jasno je, da gre za politične provokacije, ki jih želimo v EP spregledati, ne pa se nanj odzvati. S sprejetjem resolucije namreč obtoženemu dajemo točno to, kar si želi: pozornost in pomen.

Rada bi opozorila tudi na dejstvo, da sprejetje tako personaliziranih resolucij ni v praksi EP.

Še enkrat ponavljam, da EP ne sme biti izkoriščen kot poligon za reševanje ali promocijo notranjepolitičnih tematik.

Kar potrebujemo ta trenutek je trdna volja: za čim prejšnjo preseganje konflikta, ki je pripeljal do krvavih balkanskih vojn in trezno odločenostjo ZB držav do skupne prihodnosti znotraj EU.