Omejitve zaradi spopadanja s koronavirusom, nedovoljena vračanja ljudi na zunanjih mejah, v katere je bil vključen tudi Frontex, nezakonito ravnanje Združenega kraljestva s podatki v Schengenskm informacijskem sistemu, več let trajajoče in nedovoljene kontrole na notranjih mejah so delovanje schengenskega območja resno ogrozili. Žal mi je, da vlade EU niso sprejele našega predloga o reformi, ki smo ga v EP sprejeli že dolgo nazaj,” razmere in izzive opisuje Tanja Fajon. 

Po letu 2018 šele drugo tovrstno poročilo je predvsem plod razprav in dela posebne delovne skupine za schengen v Evropskem parlamentu, ki jo vodi Tanja Fajon. Poročilo bo pomembno prispevalo k razpravi o strategiji prihodnosti schengenskega prostora, ki jo je prejšnji teden pričela Evropska komisija in ga bo objavila maja prihodnje leto. 

Prihodnost evropskega prostora brez notranjih meja je odvisna od naše sposobnosti prilagoditi se krizam in izzivom. Trenutno se zdi, da stopicamo na mestu. Imamo vlade, ki odkrito lastne interese postavljajo pred nacionalne in evropske. Z reformo moramo temeljito prenoviti skupna pravila o notranjih mejah. Prav tako moramo odpraviti vse vzroke nezaupanja med državami članicami, zlasti glede varovanja zunanje meje, ter preprečiti dogodke, ki to zaupanje načenjajo. Tiste države, ki pravila kršijo, pa napotiti na sodišče,” še zaključi poslanka. 

O poročilu bo po obravnavi in glasovanju na Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v začetku prihodnjega leta glasoval in razpravljal še Evropski parlament na plenarnem zasedanju.