Spoštovani plenum,

 

veseli me, da danes vendarle razpravljamo o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine. Če kdaj, BiH potrebuje našo podporo in pomoč prav zdaj. Nedavni obisk treh članov predsedstva v Bruslju je ponovno vlil upanje, da kljub številnim nesoglasjem med bošnjaškim, hrvaškim in srbskim voditeljem obstaja tudi veliko skupnega, med drugim konsenz o nadaljevanju poti približevanja BiH Uniji.

 

A obljube kolektivnega vodstva BiH so zaman, če jih ne uresničijo v praksi. Pogoji, ki jih mora BiH izpolniti, če želi napredovati na EU poti so jasni: čimprejšnje oblikovanje vlade, dostava odgovorov na dodatna vprašanja Evropske komisije in nadaljevanje reform, tako s področja vladavine prava, kot tudi socialno-ekonomskih.

 

V zadnji razpravi o BiH v Evropskem parlamentu v tej sestavi želim opozoriti še na dvoje: prvič, parlamentarne kolege in države članice pozivam, da v letu evropskih volitev ne pozabijo na politiko širitve in BiH, četudi to ne prinaša političnih točk; in drugič, voditelje v BiH pozivam, da skupni cilj približevanja Uniji uporabijo za preseganje razlik med različnimi političnimi in etničnimi silami v državi.

 

Hvala.