Odgovor g. Oettingerja v imenu Komisije:

Komisija razume, zakaj so spoštovani poslanci zastavili vprašanje v zvezi z radiem s frekvenčno modulacijo (FM).

Komisija aktivno spremlja problematiko škodljivega motenja za sosednje države zaradi radiodifuznega oddajanja Italije, ki ni v skladu z mednarodnimi dogovori o usklajevanju iz Pravilnika ITU. Komisija meni, da je odpravljanje škodljivega čezmejnega motenja nujno. Primeri, v katerih državljani določene države članice zaradi škodljivega motenja ne morejo poslušati radijskih postaj FM v svojem jeziku, ne bi smeli biti sprejemljivi.

Skupina za politiko radijskega spektra si na podlagi svojega mnenja 12-409 z dne 21. februarja 2012 (mnenje o postopku za pomoč EU v dvostranskih pogajanjih s tretjimi državami ter med državami članicami EU) prizadeva za odpravo čezmejnega motenja.

Poleg tega bi bilo mogoče na podlagi obstoječih dejavnosti te skupine in ob upoštevanju splošnega načela iz člena 9 okvirne direktive o telekomunikacijah oblikovati mehanizem za usklajevanje, da se zagotovijo dosledni in izvršljivi rezultati takšnega usklajevanja ter pravičen dostop do spektra za vse države članice. Ta možnost se preučuje v okviru tekočega pregleda evropskega regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja in storitve.

 

Foto: Tomaž Primožič