Od Evropske komisije žal le redko dobimo konkretne in uporabne odgovore na zastavljena vprašanja in tudi tokrat se je pristojni komisar držal ustaljene prakse: tri četrtine odgovora je namenil pojasnjevanju stanja (ki ga poznamo, sicer ne bi poslali vprašanja), v zadnji četrtini pa povedal, da bo to naloga za (nedoločno) prihodnost.
Sprašujemo se, ali je pošiljanje vprašanj komisiji sploh smiselno in ali na koncu morda ne služi le statistiki?
Odgovor in vprašanje objavljamo v celoti.
  
Vprašanje poslanke Tanje Fajon: 
Uskladitev načrtov uporabe frekvenčnih pasov -  Mednarodna radioamaterska organizacija (IARU)

Člani Mednarodne radioamaterske organizacije (IARU) po vsem svetu uporabljajo iste splošne radijske frekvence in pasove, dodeljene radioamaterski storitvi. Ne glede na priporočila IARU države članice EU ne uporabljajo istih načrtov uporabe pasov in frekvenc. Načrte uporabe frekvenc ločeno pripravljajo ministrstva posameznih držav, odgovorna za telekomunikacije, ali z njimi povezane državne agencije. Zaradi neusklajenosti teh načrtov prihaja do naslednjih problemov:
– Pomanjkanje frekvenc ali neusklajenost frekvenčnih pasov med državami lahko povzroči neuspešno posredovanje nujnih sporočil v izrednih razmerah, v katerih lahko radioamaterji zagotovijo pomembno dodatno podporo.
– Neusklajenost frekvenčnih pasov ima gospodarske posledice. Na trgu EU ni povsod dostopna enaka radioamaterska oprema, kar pomeni, da se morda lahko uporablja samo v nekaterih državah.
– Neusklajenost uporabe frekvenc lahko vodi v nedovoljeno delovanje v nekaterih državah EU, to pa lahko privede do motenj v delovanju drugih komercialnih/vladnih uporabnikov frekvenc z dovoljenji.
– Neusklajenost frekvenc lahko povzroči zmanjšanje števila uporabnikov, ki so zaradi pomanjkanja pasovne širine ali vrst modulacij omejeni pri uporabi novih tehnologij.
Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti, da bi preprečila in/ali rešila te težave?

Odgovor komisarja Oettingerja v imenu Komisije
Politika radiofrekvenčnega spektra v Evropi ostaja v veliki meri razdrobljena; medtem ko so bili v Evropi številni pasovi harmonizirani v okviru Odločbe o radijskem spektru, da se okrepi enotni trg, velika večina pasov ostaja v pristojnosti držav članic.
V tem primeru so države članice odgovorne za dodelitev, spremljanje in uveljavljanje spektra, ki se uporablja v radioamaterstvu. Poleg tega trenutno ni načrtov za harmonizacijo radioamaterskih pasov na ravni EU.
Kar zadeva zahteve za radijsko opremo, Direktiva 2014/53/EU z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES zagotavlja omejen pravni okvir. Vendar regulacija na področju radioamaterstva spada v odgovornost držav članic.
Kljub zavedanju, da odgovor morda ne bo v zadovoljstvo spoštovane poslanke, se Komisija strinja, da obstaja potreba po večji skladnosti pri upravljanju radijskega spektra v Evropi in meni, da bo to prednostna naloga v prihodnosti, kar bo tudi poudarjeno med obravnavo strategije enotnega digitalnega trga.