"Nedavni dogodki v Parizu so nas pretresli in ljudje od nas pričakujejo ukrepe in odgovore. Zagotoviti moramo varnost, vendar ne za ceno naših svoboščin. Naše družbe morajo ostati odprte in svobodne. Odgovor ni v omejitvi gibanja ali v nesorazmernosti varnostnih ukrepov. Odgovor mora biti v krepitvi osnovnih evropskih vrednot, kot so svoboda, demokracija, solidarnost. Več napora moramo usmeriti v izobraževanje, vključevanje in deradikalizacijo mladih v Evropi ter življenje v sožitju različnosti kultur in ver. Tudi migracijskih tokov v Evropo ne smemo zaustaviti in jih jemati kot grožnjo, ampak kot priložnost. Moramo se namreč zavedati, da se evropski kontinent stara in da potrebujemo priseljence. Zato je toliko bolj pomembno, da se zavzemamo za zmernost, povečanje solidarnosti in dialoga med državami članicami, če resnično hočemo uspeti z zaščito naših državljanov in naših vrednot. Z vsemi silami se moramo lotiti obravnave temeljnih vzrokov za terorizem," je ob koncu konference stališča udeležencev povzela Tanja Fajon.

Evropski socialisti in gosti so pozvali politike in njihove stranke ter državljane, naj aktivno prispevajo k varovanju že vzpostavljenih vrednot in standardov in se zavzeli za odločen ne nestrpnosti, netolerantnosti, getoizaciji in stigmatizaciji vseh vrst. Rešitev, obenem pa tudi izziv, vidijo v izgradnji močnejše socialne demokracije, s ciljem povezovati vrednote in prakse, ki bodo spodbujale pravične reformne politike za obnovo družbe, v kateri bo vsakomur omogočeno dostojno življenje.
 
Izsledki konference bodo osnova za priporočilo  ukrepov, ki jih bo posebno delovno telo za boj proti terorizmu znotraj poslanske skupine S&D v Evropskem parlamentu posredovalo Evropski komisiji. Ta kot odgovor v boju proti terorizmu že pripravlja predlog skupnih ukrepov, ki naj bi bili, kot smo že poročali, objavljeni v maju.