Kritični ostajajo vsaj trije členi: 4., v katerem ni več nujno potrebne izjeme za izobraževanje, četudi jo je odbor JURI v EP podprl; 11. (15.), ki še vedno predstavlja nevarne in neuravnotežene ovire pri širjenju informacij, kar se bo, če ne drugje, pokazalo pri delu novinarjev; in pa člen 13 (17), v katerem ostaja obveznost filtriranja in z njo številne škodljive posledice za odprt internet. Na škodo, ki jo bo direktiva povzročila znanosti in izobraževanju, je opozorilo tudi pristojno ministrstvo.

Vsebina očitno zadovoljuje kolektivne organizacije in veliko glasbeno industrijo; tem si je uspelo izboriti kanale licenciranja. Kaj bo z malimi imetniki pravic in ostalimi ustvarjalci, jih ne zanima. Ne zanima jih, kaj bo z izobraževanjem, razvojem znanosti, inovacij in družbe.

Vendar je prvo, kar nas mora zanimati, ravno državljan. Še vedno se strinjam, da je treba avtorjem zagotoviti primerna finančna nadomestila, vendar ne s slabo pripravljeno in neuravnoteženo direktivo, ki želi v nekaj členih združiti in rešiti tako kompleksna področja. Tehnoloških velikanov se je treba lotiti - za njihovo omejevanje potrebujemo primerne in delujoče davčne in pravne ukrepe, sistem avtorskih pravic nanje ne vpliva.

Zato upam, da bo predlagana direktiva zavrnjena. Tako bomo dobili priložnost za novo, boljšo in res pravo reformo, v kateri morajo priložnost poleg starih igralcev (založnikov, kolektivnih organizacij) dobiti tudi drugi. Moj glas proti kompromisu je glas za močno, svobodno civilno družbo in svoboden internet.«   

 

FOTO: Robert Balen, Večer