V ospredju bo sprejetje stališča Evropskega parlamenta o proračunu Evropske unije za leto 2012. Ta naj bi se povišal za 1,44 odstotka, kar je najmanj v zadnjih 15 letih. Pogajanja naj bi se zaključila v treh tednih. Poslanci ne bodo mogli mimo ocene srečanja šefov vlad in držav EU, ki bodo o usodi krize evra razpravljali v sredo. V torek bodo evropski komisarji Michel Barnier, John Dalli in Nelly Kroes odgovarjali na vprašanja o Aktu za enotni trg, ki je bil predstavljen spomladi, in možnostih za boljši izkoristek enotnega evropskega trga. Če bi enotni trg dejansko deloval tako, kot je predvideno, bi v naslednjih 10 letih lahko prispeval k 4-odstotni rasti BDP, kar bi pomagalo državam članicam pri izhodu iz krize. Na glasovanjih bodo poslanci glasovali o novih pravilih za preprečevanje otroške pornografije in zlorab otrok. Storilcem kaznivih dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, vključno z otroško pornografijo, grozi zaostritev kazni, spletne strani s tovrstnim pornografskim materialom pa bodo  zbrisane s spleta. Osnutek direktive, o katerem sta se Parlament in Svet že dogovorila, naj bi tudi okrepil preventivne dejavnosti in pomoč žrtvam.
Poslanka Tanja Fajon se še posebej veseli glasovanja o poročilu iz azilnega svežnja, in sicer o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite. Gre za osebe, ki bi jim ob vrnitvi v domovino grozila mučenje ali smrtna kazen, vendar pa ne izpolnjujejo pogojev za status begunca. V državah EU bi z izpolnitvijo določenih pogojev lahko glede zaposlitve, izobraževanja in zdravstvenega varstva dobili podobne pravice kot begunci. O spremembah pravil o azilu bo Parlament glasoval v četrtek, dogovor s Svetom pa je prvi korak k skupnemu evropskemu azilnemu sistemu.
Zanimiva bo tudi razglasitev zmagovalca Nagrade Saharova za svobode misli. Parlament bo med tremi finalisti razglasil zmagovalca, ki bo nagrado prejel na zadnjem plenarnem zasedanju v decembru.

Zasedanje lahko ves čas spremljate v živo iz domačega naslonjača.