Vprašanja brezposelnosti, zaposljivosti ter nestalnih in prekernih oblik zaposlovanja med mladimi so temeljna vprašanja in izzivi prihodnosti slovenske in evropske družbe. Zaposlitvene težave se v obdobju težavnih gospodarskih razmer še krepijo, reševati pa jih moramo v sodelovanju s tistimi, ki se jih najbolj dotikajo. Z mladimi, torej!


Tu nastopite mladi (od 18 do 35 let)!


Pozivamo vas, da nam do četrtka, 10. maja, pišete na Facebook, tvitate ali komentirate na spletni strani (potrebna registracija), kako sami vidite in občutite nezaposlenost med mladimi, ki negativno učinkuje na številna področja od samostojnosti do osebnostnega razvoja. Dobrodošle so osebne izkušnje, izkušnje znancev, prijateljev ali sorodnikov, pišete nam lahko o izkušnjah z delom za določen čas, prek avtorskih ali podjemnih pogodb, študentskih napotnic, delom v tujini. Predstavite nam svoje ideje za rešitev položaja, komentirajte predloge in delo EU institucij, slovenske vlade ...


Misli strnite v največ tri stavke.  


Ker pa resnost vprašanja terja več kot le nekaj stavkov, bomo avtorice in avtorje štirih izbranih mislih in odzivov povabili na skupno delovno kosilo s Tanjo, kjer boste poglede izmenjali še osebno.