»Seveda pa je od držav članic odvisno, koliko politične volje in moči bodo imele, da jih bodo prenesle v svojo zakonodajo in prakso. Odbor namreč nima mehanizma prisile, zanašamo se lahko zgolj na ozaveščenost in moralo,« je po glasovanju povedala Tanja Fajon (S&D/SD), nadomestna članica odbora PANA.   

»Glede na dosedanje reakcije nimam prav veliko upanja, da bi države hitro pristopile k problemu, predvsem pa ne, da bi ga reševale skupaj. A bomo kljub temu vztrajali pri opozarjanju in zahtevi po večji preglednosti, saj so določeni koraki napredka vendarle bili narejeni. Upam, da bo Evropska komisija v prihodnje ostrejša, tako pri pregonu škodljivih praks kot pri zaščiti prijaviteljev,» je dejala poslanka.