Osnovni namen  razprave je bila predstavitev primerov dobrih praks, izkušenj, pa tudi pomislekov, skrbi ter razprava o odprtih vprašanjih, predvsem tistih, povezanih s predvidenimi visokimi stroški. Izmenjava mnenj poteka v ključnem času; zaradi številnih pomislekov Evropskega parlamenta namreč v začetku naslednjega leta pričakujemo nov zakonodajni predlog Komisije.

»Primarni namen zakonodajnega predloga naj bi bil hitrejši in enostavnejši prehod mej ob predpostavki večjih migracijskih pritiskov na Evropo in porastu števila potnikov. Kljub vsemu pa je iz razprave moč razbrati, da je najpomembnejši razlog za uvedbo novih sistemov boljši nadzor nad državljani tretjih držav. Masovno nediskriminatorno zbiranje podatkov o potnikih in njihovo posredovanje organom pregona predstavlja grob poseg v pravice posameznika. Iz podobnega razloga je Sodišče EU razveljavilo direktivo o hrambi podatkov, zato si tega ne smemo privoščiti,« je v razpravi opozorila poročevalka za program registriranih potnikov Tanja Fajon in dodala, da je treba predlog pametnih meja, ki zajema program za pogoste potnike in vzpostavitev elektronskega sisteme prihodov in izhodov, temeljito proučiti. V nasprotnem primeru bi lahko nastale resne negativne posledice za pravice potnikov in temeljne svoboščine, ki smo jih v Evropi vzpostavili v zadnjih desetletjih

»Pred vzpostavitvijo novih sistemov je treba analizirati, kako bi za potrebe pametnih meja bolje izkoristili že obstoječa sistema: schengenski in vizumski informacijski sistem. Komisija na tovrstna vprašanja nikoli ni podala jasnega odgovora. Preden bomo v Evropskem parlamentu predlogu prižgali zeleno luč, si moramo predvsem odgovoriti na vprašanje, kakšno Evropo si v prihodnosti želimo. Evropo z avtomatskimi zapornicami in Evropo strogega nadzora? Rešitev, ki jo pričakujem, ne sme posegati v življenja posameznika in ne sme ogrožati temeljnih svoboščin v Evropi," je zaključila Fajonova. 

Posnetek zaslišanja si je moč ogledati tukaj.