"Zaslišanje o prenovi vizumskega zakonika imamo na dnevnem redu v ključnem času. Pred dnevi smo namreč praznovali 30. obletnico podpisa Schengenskega sporazuma, s katerim smo dobili skupna pravila glede odprave nadzora na notranjih in varovanja zunanjih meja ter tudi o skupni vizumski politiki za kratkoročno bivanje.

Prenovljen predlog Komisije v veliki meri pozdravljam, saj posodablja in skrajšuje postopke za pridobitev vizumov, lajša postopek za bližnje sorodnike državljanov Unije in za pogoste potnike. Razširja tudi kategorije izjem glede plačila takse, uvaja možnost izdaje kratkoročnih vizumov na meji, na primer za pomorščake in turiste, ter odpravlja obvezno potovalno zdravstveno zavarovanje.
Po ocenah Komisije naj bi predlog pripomogel k ustvarjanju 1,3 milijona novih delovnih mest in hkrati spodbudil gospodarsko rast z učinkom 130 milijard evrov.

Kljub dobri nameri Komisije pa je predlog v posameznih elementih močno pomanjkljiv. Vprašanja varovanja občutljivih osebnih podatkov ter ustrezne konzularne in diplomatske zaščite države članice vse prevečkrat zaupajo zunanjim ponudnikom storitev, katerih delovanje je v posameznih državah premalo ali celo povsem nepregledno. Poleg tega je Komisija povsem odpovedala pri vprašanju humanitarnih vizumov.

V Parlamentu imamo sedaj edinstveno priložnost, da predlagamo pravno zavezujoče rešitve, ki bi lahko rešile marsikatero življenje na morju. Obstoječi vizumski zakonik v grobem že dopušča možnost izdaje vizumov osebam, ki potrebujejo zaščito ali iz humanitarnih razlogov, vendar so te določbe preblage. Prav te spremembe bodo ključne v pogajanjih najprej znotraj hiše, nato pa še z državami članicami. Upam, da bomo na obeh straneh zbrali pogum in s skupnimi močmi dosegli nekaj zares dobrega,« je povedala Fajonova.