Spoštovani!

Najprej zahvala poročevalcu De Meri za izjemna pogajanja, ki so zavarovala interese Evropskega parlamenta in vseh EU državljanov. In odprla tudi vrata Gruzijcem in Ukrajincem za skorajšnja potovanja brez vizumov.

Kolegi!

Vizumska politika Evropske unije je eden izmed najbolj otipljivih in konkretnih instrumentov evropske zunanje politike. Vsaj takšna je bila v preteklosti. Spominjam se samo izjemnih čustev ljudi z Zahodnega Balkana, ko smo jim uspeli odpraviti vizume.

Danes ta ista vizumska politika izgublja privlačnost zaradi nenehnega zaostrovanja. Na eni strani zaradi dodatnih, tudi političnih, kriterijev za odpravo vizumov in novih ukrepov, kot so uvedba pametnih meja ali ETIAS-a. Na drugi pa zaradi nenehne grožnje po ponovni uvedbi vizumov, kar omogoča na novo sprejeti mehanizem o suspenzu.

Spoštovani minister in komisar!

A evropska vizumska politika ima še drugo KLJUČNO plat - vzajemnost. V kolikor bodo države sposobne bolj hitro in odločno zamrzniti brezvizumski režim, toliko bolj odločno in hitro morajo imeti tudi pogum, da ukrepajo, ko gre za vprašanje vzajemnosti. Danes Komisija še vedno dovoljuje drugorazrednost državljanov kar 5-ih članic Unije in zavestno krši lastna pravila. V parlamentu bomo pozorno spremljali izvajanje novih pravil in bomo v primeru zlorab odločno ukrepali!