Glavna sprememba, ki jo komisija predlaga, je, da se prenese odločanje o mejah EU na evropsko raven. Komisarka je poudarila, da je trenutni pristop preživet, saj je v schengnu že 25 držav, in takšno posvetovanje in odločanje ne deluje več učinkovito.
Tanja Fajon je ob tem dejala, da "ne smemo dopustiti nikakršnih enostranskih odločitev držav o uvedbi nadzora nad mejami, kot smo to videli v času arabske pomladi in migracijskega pritiska na zunanje meje EU. Kakršna koli odločitev na evropski ravni mora biti predhodno predstavljena tudi Evropskemu parlamentu, čigar mnenje mora biti upoštevano pri nadaljnjih korakih. Evropa brez notranjih meja je temelj EU in ta temelj moramo braniti pred posamičnimi interesi."
Za krepitev scengenskega območja komisija vpeljuje sistem evalvacije in opazovanja delovanja zunanjih meja, z napovedanimi in nenapovedanimi obiski strokovnjakov v državi članici schengna. Trenutno obstoječi predlog omogoča državi schengna, da v primeru resne grožnje družbi in notranji varnosti izjemoma in začasno uvede nadzor nad mejami. Današnji predlog pa naj bi to odločitev o vzpostavitvi meja prenesel na evropsko raven. Nadzor  meja naj ne bi trajal dlje od 30 dni. Država ima še vedno možnost, da enostransko vzpostavi kontrolo na mejah, vendar ne dlje od 5 dni.
S temi novostmi želi komisija zagotoviti konsistentnost, transparentnost in učinkovitost schengenskega sistema.