Politična odločitev je pred 100 leti zunaj domovine žal pustila porabske Slovence, na katere ne smemo pozabiti. Veseli me, da se - še bolj, odkar smo v Evropski uniji in ni več meje - naši Slovenci na Madžarskem intenzivneje povezujejo z domovino; predvsem mlade združujeta šport in kultura, in moralna obveznost Slovenije je, da te stike čim bolj podpira in bogati, obenem pa še naprej zgledno skrbi za svojo madžarsko narodnostno manjšino.

Prekmurje je poznano kot multikulturno in večversko območje, na katerem pa vlada že pregovorno sožitje. To nedvomno pripomore k njegovi vse večji razvitosti in gospodarski uspešnosti. Ne smemo dopustiti, da bi to sobivanje in sodelovanje ogrožali kakršni koli politični pritiski. Ne glede na zemljevide velike Madžarske in druge poteze, s katerimi vznemirja madžarski premier Orban, je ohranjanje strpnega dialoga edina pot za razvoj in napredek obeh držav.

Prekmurci ste tega dialoga sposobni in tudi zato smo na vas ponosni.

FOTO: MMC RTVSLO

Beltinci, avgust 2019. Na množičnem ljudskem zborovanju se je zbralo več kot 20.000 prebivalcev Prekmurja.