»Obstoječa pravila EU o državnih pomočeh bi morala Komisija uporabljati veliko bolj dosledno in odločno. S preprečevanjem možnosti za zlorabo teh pravil bi se namreč lahko uspešno borila tudi proti spornim davčnim praksam, ki so jih v preteklosti izvajale nekatere države članice. Žal Evropska komisija še vedno okleva z razvojem jasnih smernic, ki bi onemogočale zlorabo pravil državnih pomoči, in to kljub pritiskom javnosti in Evropskega parlamenta.
 
V zvezi z omenjenim omahovanjem in neukrepanjem smo komisarki Vestager danes zastavili številna vprašanja in jasno predstavili zahteve: Socialisti in demokrati zahtevamo, da Komisija ukrepa in vzpostavi kodeksov ravnanj držav članic. Bistveno je delo ekspertnih skupin, ki v državah članicah preprečujejo škodljive davčne prakse in s tem nepošteno konkurenco. Naš cilj je pregledna in pravična davčna politika. Omejevanje dumpinga ter zagotavljanje pravičnih davčnih praks predstavlja temelj delovanja t.i. evropskega modela razvoja in strukturiranja družbe. Zato se moramo z vsemi sredstvi borimo proti davčnim utajam in zagotavljati razvoj družbe, h kateri bodo prispevali tudi tisti, ki največ zaslužijo,” je zaključila poslanka Fajon.