med katerimi je večina prosilcev za azil. Stanje v kampu je po poročanju Zdravnikov brez meja zelo slabo tudi z zdravstvenega vidika, poudarjajo prenatrpanost in pomanjkanje zdravstvene, psihološke in psihiatrične oskrbe.      

Uporaba pridržanja prosilcev za azil bi morala biti v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo zgolj izjemen ukrep, ustrezno preverjen in zgolj na ravni posameznika. A namesto tega se zdi, da se na grških ukrepih pridržanje uporablja povsem sistematično in na neutemeljeni podlagi, pri čemer prosilci za azil nimajo dostopa do pravne pomoči.

V svojem pismu poslanci pozivajo grške oblasti, naj spoštujejo mednarodne konvencije in evropske direktive, naj ustavijo sistematično uporabo pripora, v celoti raziščejo vsak primer prijavljenega policijskega nasilja in zagotovijo polno spoštovanje temeljnih pravic vsakega prosilca za azil.
»Prav tako pozivamo, naj prosilcev za azil ne vračajo v države, v katerih je ogrožena njihova varnost. Evropsko komisijo pozivamo, naj preneha izvajati pritisk na grške oblasti, da bi ta povečala število zavrnjenih prosilcev, saj s tem vpliva na posebej ranljive ljudi in ogroža družinsko enotnost. O popolnem spoštovanju temeljnih pravic vsakega posameznika se ne moremo pogajati, to je bistvo načel, na katerih temelji naša Unija,« so med drugim zapisali poslanci.

Pismo lahko preberete tukaj.