"Socialisti in demokrati zahtevamo ničelno toleranco do utaje in izogibanja plačilu davkov. Naša skupina je kot prva zahtevala in tudi dosegla današnjo razpravo. Pozivamo Komisijo, naj predstavi dopolnjen in popoln seznam davčnih oaz, obenem pa tudi usklajen načrt sankcij za finančne institucije in banke, ki pomagajo bogatašem pri izogibanju plačila davkov v svojih državah," je ob robu razprave dejala poslanka Tanja Fajon. "Takšne provokacije nasproti običajnim državljanom, ki pošteno plačujejo svoje davke, ne smejo biti več sprejemljive," je dodala. 

Tanja Fajon se je kot nadomestna članica odpora TAXE 2, ki je v lanskem letu obravnaval davčne utaje in finančne malverzacije, sicer zavzemala za razširitev omenjenega odbora oziroma podaljšanje mandata, vendar pa je predsednik S&D Gianni Pitella danes napovedal, da bodo Socialisti in demokrati v Evropskem parlamentu zahtevali ustanovitev novega preiskovalnega odbora. Po njegovih napovedih se bo to zgodilo na srečanju vodij političnih skupin v okviru naslednje konference predsednikov. 

Poslanka Tanja Fajon je sicer sopodpisnica izjave Socialistov in demokratov (v priponki), ki Svet EU in Komisijo poziva k trem prednostnim ukrepom za pošteno obdavčenje in obnovo zaupanja med državljani: letni davčni vrh po vzoru svetovnih konferenc voditeljev, kolektivni sistem zbiranja z goljufijami pridobljenega denarja in transparentno poročanje o stanju po državah.

 "Vztrajali bomo v boju za pravičnost, ker smo odgovorni svojim državljanom," je še povedala poslanka Fajon. 

Izjava socialistov in demkratov (link).