Spoštovani kolegi!

Svet pretresajo novi in novi teroristični napadi. Ta teden je nov napad stresel Pakistan, minuli vikend Burkino Faso. Leto 2015 si bomo v Evropi žal zapomnili z grenkobo. Skrbi naraščajoč pojav terorizma, mladi ljudje, rojeni v Evropi, ki zaradi izključenosti iz družbe, podležejo radikalizaciji. Izzivi so izjemni. Terorizem predstavlja nevarnost miru in svetovni ureditvi. A še kako je pomembno, da ločimo in vsakič znova poudarimo: ne smemo povezovati beguncev s terorizmom. Večina beguncev beži zaradi terorizma in vojn.

Varnost ljudi je nujna. A zgolj ukrepi za krepitev varnosti so obsojeni na neuspeh, v kolikor ne bomo teh pospremili z ustreznimi socialnimi politikami doma, pa tudi zunaj Evrope. Za preprečevanje radikalizacije. Vzroke kriz moramo naslavljati pri njenih izvorih. Evropa nujno potrebuje jasno strategijo tudi, kako ravnati s povratniki.

Izmenjava informacij! Da. To je ključ. Dokler Ta ne bo med državami delovala, potem noben ukrep ne bo pomagal.

Za To pa je ključna izgradnja zaupanja. Države članice morajo aktivneje sodelovati pri izmenjavi podatkov o kriminalu, sledenju in financiranju tujih borcev, terorističnih celic, sledenju orožja in drugih grožnjah evropske varnosti. Preseneča me drža Sveta, ki ni pristal na obvezno izmenjavo podatkov o morebitnih teroristih v novi direktivi o PNR. Kljub dejstvu, da bi zgolj izmenjava podatkov lahko preprečila ali ublažila marsikatero tragedijo v preteklosti. Odločneje se moramo zoperstaviti radikalni islamistični propagandi na družbenih omrežjih in na spletu. Opolnomočiti moramo starše in uveljaviti starševska dovoljenja za potovanja mladostnikov, več glasu moramo dati žrtvam, učinkoviteje odkrivati, ter rehabilitirati v družbo problematične radikalizirane posameznike.

Boj proti terorizmu mora zajemati varnostne ukrepe, a ob polnem spoštovanju človekovih pravic. Eno ne sme izključevati drugega. Šele to je prava zaščita ljudi