Padgets je komunikacijsko orodje, razvito v okviru raziskovalnega projekta 7. okvirnega programa EU, ki državljanom ponuja možnost participacije in aktivno soudeležbo pri oblikovanju politik skupaj z nosilci političnih odločitev.

Povedano drugače, Padgets je aplikacija, ki v kombinaciji s spletnimi družbenimi mediji ponuja državljanom možnost neposredne komunikacije z evropsko poslanko  in na ta način omogoči, da državljanke in državljani sooblikujejo politike, ki so na trenutnem dnevnem redu poslanke. Poslanka je na temo Padgets že pred časom napisala tudi blog, preko katerega si lahko osvežite spomin od nekaterih glavnih lastnostih in prednostih nove aplikacije.

Že danes vas zato vljudno vabimo  k sodelovanju in komunikaciji preko spletnih družbenih omrežij, v dveh specifičnih kampanjah, ki sta odraz trenutnih zakonodajnih predlogov na ravni EU.

Prva kampanja (#media) se bo nanašala na svobodo medijev v Evropi. Pred kratkim smo v EP namreč vložili dopolnila na poročilo poročevalke in evropske poslanke Renate Weber (ALDE), Določitev standardov za svobodo medijev v EU in vas bomo preko uporabe aplikacije Padgets pozvali, da podate mnenje o določenih pogledih, ki jih ima na poročilo evropska poslanka Tanja Fajon.

Druga kampanja (#CRIM) se bo nanašala na omejevanje in boj proti korupciji. Pozvali vas bomo, da podate svoje mnenje glede predlagane skupne EU definicije korupcije, glede novih EU pristopov za omejevanje in boj proti korupciji in drugih predlogov, ki se pojavljajo v okviru posebnega Odbora za boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja (CRIM).

Veselimo se skupnega oblikovanja politik.