»Ne države članice ne Evropa niso bile pripravljene na razmere, ki smo jim bili priča. Schengen se je znašel pod težkim preizkusom, ko so države članice neusklajeno in egoistično hitele sprejemati večinoma nepremišljene ukrepe o zapiranju meja v času pandemije. V začetku na veliko škodo pretoka nujnih dobrin, tudi medicinske opreme, čezmejnih delavcev ter gospodarstva. Še nikoli do sedaj države niso zapirale meja zaradi zdravstvenih razlogov.

Pravila več kot očitno ne ustrezajo današnjim časom. Zaradi vseh preteklih kriz je postalo jasno, da potrebujemo celovito in učinkovito evropsko reformo schengenskih pravil. Ta so v zadnjih letih zgolj mrtva črka na papirju, zlasti ker šest držav že štiri leta neupravičeno in nezakonito izvaja kontrole na notranjih mejah. Uvajanje notranjih kontrol že dolgo ni več skrajni ukrep, pač pa eden izmed prvih za zadostitev domačim in parcialnim političnim apetitom, kot so zavračanje skupnih evropskih politik, denimo migracijske. A s tem v veliko nevarnost postavljajo ne zgolj schengenski prostor, pač pa prihodnost celotne Evropske unije«, je dodala Tanja Fajon.

Evropske poslance je zato poslanka opozorila na nevarnost povezovanja prihodnosti schengena in migracijske ali azilne politike ter pozvala k takojšnji odpravi mejnih kontrol in ponovni vzpostavitvi polno delujočega schengenskega sistema.

»Potrebujemo resnično evropsko upravljanje s schengenom na najvišji politični ravni in ne smemo več dopustiti namernega kršenja zakonov. Komisija mora nemudoma predstaviti obnovitveni načrt za schengen in prevzeti svojo odgovornost varuhinje pravil. Časa resnično ni več veliko,« je zaključila Tanja Fajon