Ta sicer govori o prosperiteti, vendar ambicioznih ciljev agende za rast in delovna mesta ne bo mogoče doseči brez zdravih ljudi. Velike razlike v zdravstveni oskrbi tako med članicami kot tudi posameznimi segmenti prebivalstva močno zmanjšujejo socialno kohezijo, povečujejo politično nezadovoljstvo in tako zavirajo proces evropske integracije. Ta pa je seveda veliko več kot skupni trg, valuta in kapital.  

"Zdravstveni sistemi se borijo z izzivi starajoče se, dolgožive družbe, soočeni smo z velikimi razlikami in nepravičnostmi, ki terjajo evropsko, nadnacionalno rešitev. Po zadnjih raziskavah kar 70 odstotkov ljudi pričakuje večji angažma EU na področju zdravstva in zdravja," pravi poslanka. "Evropsko  komisijo pozivamo k akciji!"