Države članice nimajo predpisanih enakih frekvenc, zaradi česar pri delu radioamaterjev prihaja do različnih problemov, in sicer od motenj v komunikaciji, kar je posebej pomembno v nujnih situacijah,  do neenakih tržnih pogojev.  

Slovenija je po številu radioamaterjev na število prebivalcev prva v Evropi in druga na svetu, takoj za  Japonsko.

Sicer pa radijski valovi dosežejo kar 95 odstotkov prebivalcev našega planeta, zaradi česar je radio še vedno lahko najučinkovitejši medij.