Nedavno smo prejeli pismo Mladinskega sveta Slovenije (MSS), v katerem nam ta sporoča, da letos skupaj s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in Sindikatom Mladi plus posebno pozornost namenjajo pobudi "Jamstvo za mlade", pripravili pa so tudi kampanjo z enakim imenom.

Statistike namreč kažejo, da je stopnja rasti brezposelnosti mladih v Sloveniji med najvišjimi v Evropi in se po trenutnih ocenah giblje med 24-imi in 27-imi odstotki (mladi do 25 let), prav tako pa je za mlade tudi zaradi finančne in gospodarske krize na voljo manj plačanih pripravništev in praks. V Sloveniji je vse več brezposelnih mladih diplomantov, starejših od 25 let, zato se v MMS zavzemajo za razširitev mehanizma Jamstva za mlade tudi na diplomante, stare do 30 let.

"Tu sicer svetujem previdnost! Mlade bi bilo potrebno spodbuditi in stimulirati, da svoj študij končajo v roku. Pridobitev prve diplome pri 30-ih letih, pogosto celo brez delovnih izkušenj, ne more prispevati k večji vključenosti mladih v družbo. Ne verjamem, da je to prava oziroma edina pot," opozarja Tanja Fajon. Na probleme je treba gledati širše in se zavedati vseh vidikov. Po prepričanju evropske poslanke, ki se sicer aktivno udeležuje pogovorov in delavnic z mladimi po vsej Sloveniji,  je jamstvo za mlade nujen kamen v mozaiku reševanja krize zaposlovanja današnje mlade generacije, ki lahko mladim ponovno povrne vizijo in zaupanje v varno skupno evropsko prihodnost.

Naj vas pa povabimo, da ne spregledate natečaja o Jamstvu za mlade (več).

 


Mladinski svet Slovenije (MSS) v sodelovanju s Sindikatom Mladi plus in Študentsko organizacijo Slovenije objavlja

natečaj

JAMSTVO ZA MLADE

 

V okviru natečaja Jamstvo za mlade zbiramo vaše

prispevke, ki pojasnjujejo, da je oz. zakaj je pomembno, da se mladi (po zaključenem šolanju) zaposlijo in osamosvojijo ter kakšne težave imajo na tej poti,

in sicer v obliki:

1 Fotografije, risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka.

2 Kratkega video posnetka.

3 Kratkega besedila v kakršnikoli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.

 

Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Omejitev za video posnetke je največ 5 minut, za besedila pa največ 1000 znakov skupaj s presledki. Zaželeno je, da se izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan z vsebino Jamstva za mlade oz. z zaposlovanjem mladih. Kvaliteta video posnetka ni bistvenega pomena, posnetek je lahko narejen tudi s kamero v mobilnem telefonu.