Plenarna dvorana bo tokrat polnejša za 12 hrvaških opazovalcev, ki bodo vse do vstopa Hrvaške v Evropsko unijo 1. julija 2013 spremljali delo poslancev. Opazovalci bodo sicer lahko sodelovali pri razpravah, ne bodo pa imeli glasovalne pravice, pa tudi poročevalci še ne bodo.

V torek bo prva ustanovna seja novega začasnega odbora, tako imenovanega proti-mafijskega odbora. v akterem se bodo poslanci skušali zoperstaviti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja in predlagati učinkovite ukrepe. Članica odbora je kot edina Slovenka tudi Tanja Fajon.

Poslanci bodo razpravljali o sporazumu o prenosu podatkov o potnikih na letih med EU in ZDA. Pričakujemo burno razpravo, saj mnoge poslance skrbi, da se bo z uveljavitvijo sporazuma znižal standard zaščite osebnih podatkov državljanov Evropske unije. K besedi v razpravi se je prijavila tudi Tanja Fajon. Sedaj je v veljavi začasen sporazum iz leta 2007.

Evropska komisija bo podala tudi odgovor glede zaskrbljujočega položaja migrantov in prosilcev za azil v Grčiji. Januarja leta 2011 je Evropsko sodišče za človekove pravice Grčijo obsodilo zaradi nastanitve migrantov in azilantov v nehumanih razmerah. Grški organi so po obsodbi sicer začeli izvajati temeljito reformo azilne in migracijske politike ter sprejeli nacionalni načrt za upravljanje, a še zdaleč niso izpolnili zastavljenih pričakovanj. Poslanci pričakujejo od Komisije, da bo podala odgovore, kako grškim organom pomagati pri črpanju sredstev, ki so jim bila namenjena za izboljšanje sprejemnih zmogljivosti ter zagotavljanja višjega in bolj človeškega standarda za migrante in prosilce za azil.

Zasedanje se bo zaključilo z glasovanjem o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov, o enotnem digitalnem trgu ter reviziji okoljskega akcijskega programa.

Program celotnega zasedanja.

Plenarno zasedanje si lahko ogledate tudi v živo.