Spoštovani komisar. Poročila so realen odraz razmer v posameznih državah. Od odgovornih politikov pa bo odvisno, kako hitro in odločno bodo nadaljevali po poti do unije. Omenili ste, da so zelo pomembni regionalno sodelovanje in dobrososedski odnosi. Tu gre predvsem za zaupanje in spoštovanje zavezujočih dogovorov med državami na Zahodnem Balkanu.
Hrvaška je na poti, da postane članica unije. Dejali ste, da mora izpolniti deset zavez, da pravočasno zaključi proces. Omenili ste že primer Ljubljanske banke. Hrvaška se je v poglavju o prostem pretoku kapitala zavezala, da bo spoštovala mednarodno pogodbo o nasledstvu po nekdanji Jugoslaviji iz leta 2001, kar bo posebej pomembno tudi za nadaljnje širitve na Zahodni Balkan. Pričakujemo torej iskreno pripravljenost Hrvaške, da nadaljuje napore za rešitev vseh odprtih vprašanj, vključno z vprašanji nasledstva, ki zadeva tudi še to zadnje odprto vprašanje s Slovenijo. Brez rešitve glede nasledstvenih vprašanj ostajajo skrbi glede izpolnjevanja zavez, posebej iz poglavja 4, nerešene. Hrvaško je treba opozoriti, da bo le s polnim spoštovanjem zavez pokazala resnično zavezanost Uniji in bo sposobna dejavno sodelovati v pomembnih procesih skupnega razvoja Evropske unije.