Govor objavljamo v celoti:
Spoštovane kolegice in kolegi,
 
Zakaj potrebujemo to razpravo danes? Več stvari se je zgodilo v zadnjih tednih in mesecih, ki jih je potrebno pojasniti. Govorimo o uvedbi pametnih meja na zunanjih mejah unije. Projektu, vrednemu skoraj 800 milijonov evrov, ki naj bi olajšal prehod mej potnikom iz tretjih držav, uvedel laži nadzor nad njimi, avtomatiziral postopke na mejah, ipd. Žal smo pa vsi - vključno z vami komisar in g. Schmidt - v težkem položaju. Med državami članicami krožijo različni predlogi, za nekatere s kolegi izvemo po naključju, nekatere države si želijo, da bi prenovljen zakonodajni predlog objavili že decembra, ker očitno uvedbo pametnih meja povezujejo z izjemnimi migracijskimi pritiski na Evropo in varnostnimi tveganji. Tega ne smemo dovoliti! To ni bil namen predloga Evropske komisije.
Da. Delimo resne skrbi nad razvojem dogodkov v Evropi, nad očitno slabo oziroma nenadzorovanim prihodom prišlekov. Moja država Slovenija je te dni pod izjemnimi pritiski. Avstrija je zjutraj napovedala gradnjo nekakšne ograje ozroma ovir na meji s Slovenijo. Schengen bo s takim ukrepom resno ogrožen. Bojim se, kako se bo odzvala Slovenija. Prisiljena bo razmišljati o podobnih ukrepih na meji s Hrvaško. Vse to so skrbi, ki jih dnevno delimo in tudi stališče, da ograje znotraj držav Schengena, kot tudi gradnja evropske trdnjave niso rešitev.
Pa vendar je povezovati trenutne razmere z nujnostjo uvedbe pametnih meja resnično škodljivo.
 
Ko govorimo o novih rešitvah upravljanja z evropskimi mejami, potrebujemo temeljit razmislek. Ko govorimo o pametnih mejah, potrebujemo pametne predloge. In srcno upam, da bo Evropska komisija ob predstavitvi prenovljenega zakonodajnega predloga upoštevala skrbi Evropskega parlamenta.
 
V imenu Socialistov in demokratov izpostavljam posebej naslednje:
 
  1. Kaj je namen predloga? In ali je res ta sorazmeren z vrtoglavimi stroški ?
  2. Smo izkoristili vse možnosti že obstojecih sistemov zbiranja in izmenjave podatkov o potnikih, kot so SIS2 ali VIS?
  3. Smo proti vsakrsnemu dostopu pravsodonih organov do novega sistema. Kot tudi pretiranemu zbiranju osebnih podatkov in predolgi hrambi.
 
Spoštovani, smo pred velikimi izzivi, ko gre za vprašanja meja. Česar si ne želim je, da gremo v graditev novega, zapletenega in dragega sistema, ki bi postal zgolj neke vrste policijsko orodje. Brez dodane vrednosti za tiste, ki jim je namenjen. Za potnike, ki prihajajo v Evropo in od katerih imamo ne le ekonomsko korist, enako bi pričakovali tudi za Evropejce drugod.!
Predvsem pa si želim, da bo sodelovanje med institucijami v tej zahtevni operaciji transparentno, ker bomo le tako lahko našli najboljše Skupne rešitve.
 
Pametne meje potrebujejo pametne predloge! Sicer je bolje, da jih nimamo.
 
Najlepša hvala.