Prepoved rabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki predstavljajo skoraj tri četrtine vseh morskih odpadkov, je zgolj eden od ukrepov Evropske unije za omejevanje plastičnih odpadkov. Drugi je strategija za krožno gospodarstvo, ki poudarja recikliranje in ponovno uporabo plastike. V Evropski uniji trenutno recikliramo manj kot tretjino od 25 milijonov ton pridelanih plastičnih odpadkov na leto. Do leta 2025 bo treba posebej zbirati in reciklirati 90 odstotkov plastenk. V Sloveniji plastenke trenutno reciklira le eno podjetje.

Tanja Fajon je poudarila: »Prilagoditi se bodo morali tudi proizvajalci ribolovne opreme. Čeprav ta ne spada med plastiko za enkratno uporabo, pa predstavlja skoraj tretjino dodatnih odpadkov na evropskih obalah. Veseli me, da jo je direktiva zajela in da Slovenija ta ukrepe podpira. Ribičem je treba omogočiti tudi boljše možnosti za odlaganje in sortiranje plastike. Evropska unija bo za razvoj materialov, ki jih je mogoče reciklirati, namenila dodatnih 100 milijonov evrov.«

Sodelujoči so se strinjali, da je najpomembnejši dejavnik pri zmanjševanju količine plastičnih odpadkov odgovornost posameznika, na skupni ravni pa podjetij in države.