«Po dolgotrajnih pogajanjih je bil dosežen uravnotežen dogovor, ki upošteva tako zahteve po strožjih pravilih in boljši izmenjavi informacij med organi kot dosedanje pomisleke zakonitih lastnikov orožja. Z novo direktivo bo omogočena boljša sledljivost orožja, omejena bo uporaba najbolj nevarnih vrst polavtomatskega orožja, vzpostavljen bo sistem preverjanja zdravstvenih sposobnosti uporabnikov orožja. Z učinkovitejšim nadzorom se zmanjšujejo možnosti za uporabo orožja v neprave namene. Pomembno pa je, da z novo zakonodajo niso kršene ali omejene dosedanje pravice legalnih lastnikov orožja, torej športnih strelcev ali lovcev, kot tudi ne muzejev in zbirateljev orožja, saj jim prenovljena direktiva zagotavlja izjeme.«