Če jih sprejmemo, bodo postopki za potnike iz tretjih držav, ki potujejo v Unijo, poenostavljeni, organi držav članic pa bodo tudi vnaprej obdržali odločilno vlogo. Evropska politika dodeljevanja vizumov je izjemno pomembna, saj lajša potovanja ljudi, krepi gospodarske, turistične in kulturne stike in pomembno krepi podobo odprte, a varne Evrope.

Naj spomnim le, kaj je odprava vizumov pomenila za državljane Zahodega Balkana. Čeprav ne govorimo o odpravi! Pa vendar. Pomenila je sprejem vrste pomembnih ukrepov v boju proti trgovini z ljudmi, s potovalnimi dokumenti in za varovanje meja na eni strani in na drugi strani odpravo dolgih in nehumanih kolon pred konzulati za potovanja, posebej za mlade ljudi in turiste, ki so jim bila vrata v Evropo praktično zaprta.

Vizumska politika je ena najbolj otipljivih evropskih politik za ljudi in nujno je, da ostane verodostojna, delujoča in v korist potnikov!

Z novimi pravili, ki jih danes sprejemamo, bo vizume mogoče pridobiti bistveno hitreje, tudi do 6 mesecev prej. Bolj dostopna bo tudi cena in možni bodo popusti za mladoletnike, študente in raziskovalce, za otroke pa bo vizum celo brezplačen. Vlogo bo po novem mogoče oddati tudi elektronsko, kar je bistveno v dobi digitalizacije.

Močno pa mi je žal, da nam preboja ni uspelo doseči pri humanitarnih vizumih. Ti bi, po mojem trdnem prepričanju, zmanjšali umiranje nedolžnih civilistov na migrantskih poteh. Žal nam ne uspeva odpirati pravnih in varnih poti za ljudi, ki v Evropski uniji potrebujejo zaščito. In to je, kolegi, sramota za Evropo!"