"Zato se zelo strinjam s predsednico Evropske komisije, ki je poudarila tri osnovne stebre Unije: zaščita, stabilnost in priložnost.
 
Izgradnja zdravstvene unije bo eden od najpomembnejših političnih projektov Evrope po pandemiji. Virusa ni mogoče ustaviti na meji, zato Uniji preprosto moramo podeliti več pristojnosti na področju zdravstvene politike. Podpiram pobudo predsednice, da okrepimo ključne agencije EU in oblikujemo nove - za biomedicino, raziskave ter razvoj. V Uniji moramo v vsakem trenutku imeti na voljo orodja in dovolj denarja za učinkovito ukrepanje.
 
Ob zdravstvenih pa ne smemo pozabiti še drugih izzivov. Zelo pomembna je napoved zavezujočega mehanizma za vzpostavitev minimalne evropske plače. Socialisti in demokrati na to že zelo dolgo opozarjamo.
 
Nujna je tudi nadaljnja zaščita okolja. Potrebujemo zavezujoče srednje- in dolgoročne cilje za zmanjšanje izpustov. Pozdravljam pobudo za 55-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030. A če želimo ustaviti globalno segrevanje, moramo biti ambicioznejši.
 
Rada bi opozorila tudi na pobudo von der Leyen za razširitev evropskega kazenskega zakonika za prepoved sovraštva in vsakršnih oblik diskriminacij ter zaščito najranljivejših.
 
Vse to je nujno, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti kakovostno življenje v zdravem, strpnem in solidarnem okolju moderne evropske družbe." 
 
 
Vir fotografije: https://ec.europa.eu/info/index_en