"Žal bo manj sredstev za doseganje podnebnih ciljev, za znanost, raziskave in inovacije in za zdravstvo. To ne bo zagotavljalo tistega razvojnega premika k zeleni, pravični in inovativni Evropi, na katerega smo upali.

Predvsem zaradi vztrajanja S&D se bo Unija lahko prvič sama zadolževala na finančnih trgih. Do nedavnega še nepredstavljiv model vlaganj - namesto strogega varčevanja - bo omogočil ključne investicije v javne storitve, kot so zdravstvo, sociala, javna infrastruktura, izobraževanje. Te so bile ključne ravno v času pandemije. Sprememba je nujna, če želi Evropska unija spet napredovati in ujeti razvojno dinamiko drugih velikih sil in odpornost pred novimi krizami.

Za Slovenijo predstavlja izid pogajanj dobro novico, saj je uspela obdržati položaj neto prejemnice in ob dvigu sredstev za vzhodno kohezijsko regijo zagotoviti manjši padec sredstev za zahodno. Od naporov države bo sicer odvisno, kako uspešno bo sredstva, ki so na voljo, uspela tudi počrpati.

Močno pa obžalujem, da voditelji tudi zaradi blokade Madžarske in Poljske in podpore zaveznic, tudi Slovenije, niso dosegli soglasja, da bi v prihodnje črpanje evropskih sredstev neposredno pogojevali s spoštovanjem vladavine prava in z zavezanostjo skupnim evropskim vrednotam. Bojim se, da to lahko vodi v razkroj temeljev Unije. EU bo lahko nadaljevala financiranje avtokratov, kot kaže, brez pogojev. Ne razumem razlogov za današnje slavje V4, ki se s te odmika spoštovanju pravne države."