»Vseskozi sem zagovarjala stališče transparentnosti porabe denarja iz naslova splošnega nadomestila stroškov in sem v tem smislu v Evropskem parlamentu do sedaj tudi glasovala.

Povedala sem tudi, da bom ne glede na odločitev sodišča to stališče zastopala tudi v prihodnje. Prepričana sem, da bo to vprašanje še aktualno in zares upam, da bo Evropski parlament v prihodnosti vendarle uvedel trdnejša in zavezujoča pravila in tudi notranje nadziral njihovo izvajanje. Ukrepati bi seveda moral takoj, najbolj nujno predvsem pri tistih poslancih, ki sploh nimajo svojih pisarn.

Odločitve sodišča – tako kot na splošno razsodb sodišč – ne morem komentirati, rečem lahko le, da jo je treba – kot vse odločitve sodišč – spoštovati.  

Kar se tiče stroškov v naši pisarni sem že velikokrat pojasnila (in nedavno dokumentacijo tudi pokazala za televizijo), da priporočila Evropskega parlamenta jemljemo kot pravila: imamo ločen bančni račun, hranimo vse račune, skrbimo za pravilno in namensko porabo tega denarja.

Na spletni strani smo denimo pred volitvami 2014 pripravili okviren pregled stroškov, v podobni obliki smo ga pripravljeni deliti z javnostjo še naprej. Zaradi slabih izkušenj v preteklosti pa posameznih konkretnih računov ne bomo posredovali javnosti, temveč ustreznim institucijam, če in ko bomo k temu pozvani.«