»S prerazporeditvijo deleža sedežev želimo popraviti krivico, ki jo je povzročila Lizbonska pogodba, in zagotoviti polno spoštovanje načela proporcionalnosti. Preostalih 46 sedežev bo prihranjenih za morebitne prihodnje širitve in/ali nadnacionalne liste.

Socialisti in demokrati podpiramo uvedbo nadnacionalnih list, a so žal poslanci Evropske ljudske stranke s kolegi skrajne desnice uvedbo le-teh na glasovanju blokirali. Kljub temu bomo prizadevanja, da uvedemo nadnacionalne liste, nadaljevali, saj to vodi v oblikovanje evropske identitete in krepitev evropske demokracije. Menimo, da je čas, da ta koncept zaživi tudi v praksi. Evropejci potrebujemo skupen prostor in možnosti za vključevanje.

Sicer pa bomo Socialisti in demokrati predsednika nove Komisije podprli le skozi postopek spitzenkandidata, saj bodo volivci le tako imeli neposreden vpliv na izbiro predsednika Evropske komisije,« je po glasovanju povedala poslanka Tanja Fajon.