Brez uvoda bom enostavno prešla na dejstvo

V nedavnem televizijskem nastopu, ste se z začudenjem spraševali in to ne prvič, zakaj begunci-migranti-pribežniki, pri nas v večjem številu ne zaprosijo za azil. Po vaše je bilo razumeti, da je to slabo sporočilo, da nismo dovolj dobri ali prijazni.
Dejstvo je, da sami delujete v dovolj varnem in ugodnem okolju, zato najbrž res ne veste, kakšno je življenje v Sloveniji.
Jaz imam hiter in zanesljiv odgovor na vaše vprašanje, s čimer so sigurno dobro seznanjeni tudi ti, ki prehajajo našo mejo, zakaj bi torej prišli, ko bo marsikomu lahko še slabše, ker je pri nas:
-    veliko revščine, po porastu le te smo na 2. mestu v EU, 18% je celo revnih tistih, ki delajo, mladi ne dobijo zaposlitve, podjetja druga za drugo propadajo, vse več je minimalnih plač, s katero se ne da preživeti, povprečne plače so prenizke itd.
-    množično kršenje človekovih pravic, o katerih se je odločalo v EU. Še večji problem je za tiste, ki iščejo boljše življenje, da se pri nas množično kršijo delavske pravice, zaposleni niso spoštovani, so prestrašeni med tem , ko delodajalci  po več mesecev ne izplačujejo plač za opravljeno delo ( uveljavlja se sužnje-lastniški odnos ) in celo ne plačujejo zakonsko predpisanih prispevkov pri tem pa niso kaznovani, delavec pa naj v sporu dokaže naklep kot, da ima sredstva in znanje za to, s tem se dokazuje, da je celo z zakonom omogočeno poniževanje nemočnega.
-    Nedelujoča pravna država. Zmaga tisti, ki ima moč in denar, tako je vsaj videti. Večino tajkunskih  in kriminalnih zgodb pada na sodiščih. Nihče za nič ni kriv in odgovoren, pa čeprav je jasno, da so vsakokratni politiki verjetno z razlogi omogočili, da je Slovenija iz nekdaj uspešne ( male Švice ) še v sklopu Jugoslavije, sedaj pristala na dnu. Ostale jugoslovanske republike nas prehitevajo, pri nas kupujejo, ko se Slovenija razprodaja.
-    
 To je zgodba o velikem n e u s p e h u. Vse to in še marsikaj se vidi navzven. Tudi EU se s temi problemi ne ukvarja pa bi se morala. Nad nami pa stalno visi grožnja o razpadu EU in EUR-a, da bi bili ja še bolj poslušni. EU je res potrebna velike prenove, da ne bodo zasledovani samo interesi nekaterih in, če se razpad res zgodi, je naša bilanca iz tega obdobja hudo negativna.

EU bi bila za nas prava zgodba, če bi se vi EU-poslanci skupaj z nacionalno politiko borili znotraj EU za naše skupne koristi in, da bi se vse skupaj ne zapeljalo v to, zaradi česar po vaše begunci ne ostajajo pri nas. Pa še to se namenoma zamolči, da je  med jugoslovansko vojno k nam pribežalo 35.000 ljudi. Sprejeli smo jih in oni nas, kar pomeni, da smo takrat bili boljši, bolj privlačni. To bi najbrž morali upoštevati, da smo s tem že v glavnem izpolnili kvoto naših zmožnosti.

Mogoče iz mojega prispevka veje ogorčenje, pa nisem osamljena, ampak vse kar kdajkoli kaj napišem imam v mislih, da bi se stvari gibale v pravi smeri v korist Slovenije in vseh njenih državljanov s pomočjo vseh tistih, ki imate moč ali bi jo lahko in morali imeti in bi s ponosom razmišljali s svojo glavo.

Lepo pozdravljeni in še več uspeha v svojem delovanju.

Avtorici pisma sem seveda odgovorila. Ne politično in oddaljeno, temveč povsem ljudsko in preprosto. Četudi evropska poslanka, sem samo človek.  Odgovor objavljam, ker želim s tem odgovoriti tudi ostalim, ki mi pogosto pišete s podobnimi pomisleki, vprašanji, morda boste na dogajanje pogledali še z drugega zornega kota.
Ob tem bi rada povedala še, da sem vesela, da imamo v Sloveniji tudi kultivirane državljane, ki svoja mnenja, četudi drugačna, želijo in zmorejo izražati na dostojen, kulturen način, ki omogoča nadaljnjo argumentirano razpravo.
V nasprotju s preštevilnimi, ki na mojo facebook stran pošiljajo žaljive, sovražne zapise, v katerih me tudi lažno obdolžujejo. V duhu ustvarjanja ozračja, v katerem naj prevladuje odnos strpnosti, ne pa podpihovanja in zmerjanja, bom vsa taka sporočila s strani umaknila.       
 

Spoštovana gospa, hvala za vaše mnenje. Veseli smo, ko se nam s svojimi razmišljanji oglasijo državljani.      

V oddaji se nisem želela z začudenjem spraševati, zakaj prebežniki v večji meri ne zaprosijo za azil, temveč povedati, da je prosilcev (kljub velikem strahu Slovencev) zelo malo (Slovenije ne poznajo in zanje zato ni atraktivna, četudi bi kot morebitni azilanti v Sloveniji ne živeli bistveno slabše kot denimo v Nemčiji ali na Danskem, ki sta preplavljeni z migranti), in da imamo do prišlekov zelo neprijazne postopke, kar pa ne leti zgolj na trenutne migrante, temveč na slovensko politiko do tujcev na sploh.   
Prebežnikov, ki smo jih sprejeli med jugoslovansko vojno, se nikakor namenoma ne zamolči, nasprotno, tudi sama to velikokrat poudarim.  O kvoti zmožnosti sprejemanja novih prebivalcev pa je težko razpravljati kar na splošno in povprek. Dejstvo je, da se Slovenija stara (enako kot ostale EU države)  in da bo v bodoče potrebovala novo delovno silo, ki jo bodo seveda lahko predstavljali  samo tujci, saj je naš demografski prirast negativen.  

Zelo se strinjam z vašo ugotovitvijo, da je EU potrebna velike prenove. Zavedati pa se je treba, da EU ni struktura kar sama zase, EU smo mi, so naše države in težava je v tem, da se voditelji evropskih držav v zadnjih nekaj letih ne morejo zediniti glede ključnih zadev, ki so EU nekoč po vseh merilih uvrščale v vrh razvitega sveta. Finančna in migrantska kriza sta razkrili različna stališča v razmišljanju in pokazali, da bo treba v prihodnosti razmišljati o drugačnih konceptih EU, morda o Evropi več hitrostih, ki bo omogočala, da se bodo države s podobnimi interesi na nekih področjih močneje in globlje povezovale. V tem trenutku je jasno, da denimo Portugalske ali Irske kriza z begunci ne zanima prav veliko in zato niso pripravljene vlagati v njeno reševanje praktično nikakršnih naporov.          

Opozoriti pa je treba, da za težave, ki jih imamo v Sloveniji zaradi razprodaje premoženja, počasnih sodnih postopkov, kraj, davčnih utaj, slabega gospodarjenja ipd. ne moremo in ne smemo kriviti Evropske unije.  Evropska unija se ukvarja s politikami, ki so v njeni skupni pristojnosti. Na davčno politiko Slovenije, kriminalne zgodbe, neplačevanja prispevkov, plač ipd. EU ne more neposredno vplivati – za to je zadolžena domača vlada. Tako pač je, takšen je ustroj delovanja EU in žal mi je, da državljani prepogosto menijo, da je EU odgovorna za vse.  
Na področju reševanja notranjih slovenskih zadev lahko kot poslanka žal le malo storim, verjemite pa, da si v okviru pristojnosti, ki jih imam, pri svojem vsakodnevnem delu v parlamentu vedno prizadevam za rešitve, ki bi prinesle korist državljanom, tudi slovenskim.  O tem se lahko prepričate, če spremljate moja stališča, glasovanja ipd.   
V moji poslanski pisarni se trudimo za stik z državljani, vsakemu odgovorimo in pomagamo po najboljših močeh, živimo v Sloveniji in tudi sama ne živim v izoliranem okolju, poleg tega sem zasebno vključena v različne oblike pomoči ljudem v stiski,  tako da res ni prav in pošteno, da bi mi očitali nevednost.

Ob vsem pesimizmu bi rada vendarle opozorila še na dejstvo, da je Slovenija še vedno neto prejemnica pomoči iz EU in da počrpa ogromno sredstev, s katerimi je bilo narejenih zelo veliko. Ne glede na nenehne negativne novice je res tudi, da se slovensko gospodarstvo vztrajno pobira in beležimo gospodarsko rast, to pa je področje, zaradi katerega ni naša država na sestankih v Bruslju nikoli okrcana, temveč nasprotno.   
Če bi tudi v medijih lahko prebrali več pozitivnih zgodb, bi videli, da se na naših tleh dogaja veliko lepega, žal pa zaradi vsesplošne negativne gonje in nenehnega kritiziranja delamo sami sebi tudi v svetu zelo slabo uslugo.

Za konec naj vas pomirim glede razpada EU (ki ga po mojem sicer ne bo, gotovo ne v obliki čistega razpada): naša bilanca, četudi se takoj razidemo, nikakor ne bo negativna. Slovenija je od vstopa v EU pridobila zelo veliko – od finančnih sredstev do sodelovanja v številnih programih, ki omogočajo tehnološki, okoljski razvoj, izobraževalnih projektih itd. Poleg tega smo državljani vstopili v prostor štirih svoboščin, carinsko unijo in verjamem, da se dobro zavedate, kakšna bi bila konkurenčnost slovenskega gospodarstva, če bi ostali izoliran otok v Evropi.  
Verjetno pa se še dobro spomnite tudi prehajanja meja pred 25 in več leti. Današnji otroci tega spomina nimajo in prav je tako in naj tako tudi ostane.
Da pa bi v Sloveniji delovale stvari, kot je treba,  mora vsak od nas narediti svojo osebno bilanco. Če bomo še naprej volili skorumpirane politike, dovoljevali, da bodo kradli in lagali, ob tem pa kritizirali s kavča, nam ne more pomagati ne EU ne svet.
Potrebujemo aktivne državljane in cenim, da ste ena od njih. V tem duhu bi morali vzgajati mlade ljudi. Skupaj smo močnejši.

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.