"Politični zaporniki demokratičnim državam EU ne morejo biti v ponos. Orodje za reševanje vprašanja prihodnosti narodov je lahko izključno dialog, nasilje in zapor pa nas vračata v temno  zgodovino. Jasno je, da v EU v tem trenutku ni podpore, želje in enotnosti, da se Katalonija osamosvoji. Morala pa bi obstajati enotnost, ko gre za spoštovanje pravic in temeljnih vrednot. Španski politični prostor mora spoznati, da so sodelovanje, razprava in solidarnost edini recept za rešitve in prihodnje sožitje. Odbor, kot je slovenski, lahko skrbi, da katalonski politični zaporniki ne bodo pozabljeni, in trka na vest evropskih voditeljev, da v skladu z evropskimi temeljnimi vrednotami zavzamejo stališče v podporo mirni rešitvi katalonskega vprašanja," je povedala poslanka. 

 

FOTO: Twitter