Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je prižgal zeleno luč za začetek pogajanj s Svetom o prenovljeni direktivi, ki ureja pogoje za vstop in prebivanje na ozemlju EU za omenjene skupine.

Evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), poročevalka v senci, je ob sprejetju povedala: »Vesela sem, da smo se danes v odboru LIBE s tako veliko večino zavzeli za te najranljivejše skupine, ki v EU prihajajo z željo po novih znanjih in izkušnjah, a so vse pogosto izkoriščani, diskriminirani in zapostavljeni. Z vključitvijo praktikantov, pripravnikov, varušk in šolarjev v pravni okvir EU je bil narejen velik korak, s katerim jim bo - po predlogu Komisije - prvič omogočena pravna, socialna in zdravstvena varnost. Izkoriščanju teh skupin moramo narediti konec!

Z besedilom ne želimo zgolj premagati obstoječih negativnih pristopov k priseljevanju, pač pa narediti EU privlačnejšo za izkušeno delovno silo, bolj zanimivo in mikavno za tuje raziskovalce, študente, praktikante. S tem predlogom želimo tudi ublažiti birokratske postopke pridobivanja viz in dovoljenj ter olajšati in racionalizirati postopke prijave. Sama sem se močno zavzemala za odpravo pristojbin ali plačil za vstopne vize oziroma za določitev najvišje dovoljene meje zanje.

Cilj sprejetega besedila je tudi določena stopnja harmonizacija na ravni EU, ki bo študentom in raziskovalcem v času študija omogočala opravljanje manjših del, kot tudi največ 18-mesečno bivanje na ozemlju EU, če si bodo po koncu izobraževanja želeli poiskati delo ali odpreti podjetje.

Prebivalstvo v Evropski uniji se hitro stara. Če ne bomo bolj odprli svojih meja za perspektivne, izkušene, spodobne in nadobudne mlade, se nam ne piše dobro.«

O predlogu prenovitve omenjene direktive bo Evropski parlament na svojem plenarnem zasedanju predivoma glasoval decembra.