V Sloveniji je pojavnost krvnih bolezni vsako leto višja in letno odkrijemo približno 20 novih bolnikov s KML. Še vedno se lahko pohvalimo, da v postopkih zdravljenja bolezni ne zaostajamo za najrazvitejšimi državami sveta, tudi v času epidemije covida-19 ne.  

rn

Skrb vzbujajoče pa je, da se je slika v času epidemiološke krize poslabšala na področju odkrivanja redkih krvnih bolezni. Zaradi omejenega dostopa do osebnih zdravnikov je bilo diagnosticiranih kar polovico manj krvnih rakov kot pred epidemijo. To pa žal pomeni, da k specialistom hematologom prihajajo bolniki z že napredovano boleznijo, ki imajo zato precej slabše možnosti ozdravljenja.

rn

To je krivično. Nikakor ne smemo dopustiti, da bi četrti val še bolj otežil dostop bolnikov do takojšnje zdravstvene obravnave in da bi, kot se je slikovito izrazil eden od hematologov, na napotnicah dobili novo kategorijo – »zamujeno«.

rn

Kakovostno javno zdravstvo mora ostati prva prioriteta slovenske politike. Okrepiti moramo javni zdravstveni sistem, v njem prekiniti s praksami izkoriščanja javnega za povečevanje zasebnega in skrajšati čakalne vrste. Ljudje si zaslužijo pravično in pravočasno zdravstveno obravnavo.   

rn

Ob današnjem dnevu KML čestitam bolnikom za pogum pri premagovanju raka, zdravnikom in medicinskemu osebju pa se zahvaljujem za požrtvovalnost, s katero se nam posvečajo ne glede na razmere. Upam, da je nagrada evropskega parlamenta »Državljan Evrope«, ki sta jo na mojo pobudo in s pomočjo slovenskih evroposlancev letos prejela dr. Samo Zver, hematolog, in Kristina Modic z Združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo priznanje in vsaj simbolična uteha, da smo pacienti zelo hvaležni za njihov trud.

rn

Kot ambasadorka KML podpiram vsa prizadevanja, ki bodo bolnikom z redkimi krvnimi boleznimi, pa tudi bolnikom nasploh, omogočila pravočasen dostop do pravilne diagnoze in enakopraven dostop do pravih zdravil. Kajti bolezen ne izbira, družba pa lahko vedno izbere pravilno: poskrbi za kakovostno življenje prav vsakega posameznika.

rn

Ostanimo zdravi in optimistični.