Poročilo ugotavlja velika tveganja za demokracijo, krčenje svobode medijev in napade na novinarje ter neodvisne institucije. Tako izraža zaskrbljenost zaradi vladnih pritiskov na javne institucije in medije, zaradi onemogočanja neodvisnega poročanja z grožnjami s sodnimi postopki, diskreditacijami in zastraševanjem s kriminalističnimi preiskavami, zaradi ozračja javne razprave in močne družbene polarizacije.

Poročilo poudarja točno to, na kar opozarjajo tudi druge mednarodne institucije in organizacije, kot so komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope, Evropska komisija in organizacije Novinarji brez meja, Evropska federacija novinarjev, EBU - Združenje nacionalnih javnih radiotelevizij ter drugi. 

Osnutek poročila je pripravil odbor LIBE in ga nato kot običajno posredoval v pogajanja med političnimi skupinami, o njeni vsebini se mora namreč strinjati večina političnih skupin. Praksa je, da se politične skupine v pripravah pri tem redno posvetujejo s poslanci in strokovnimi sodelavci z namenom preverjanja informacij in dejstev. Strokovni sodelavec Tanje Fajon je podal izključno slovnične popravke in korigiral napačno zapisano število poslancev, ki predstavljajo večino v Državnem zboru.

Poročilo o stanju demokracije je za vladajočo politiko močno neugodno. Edini namen Romane Tomc je preusmeriti pozornost in kompromitirati vsebino poročila. To Romana Tomc poizkuša doseči že ves čas.

Stanje je misija Evropskega parlamenta na povabilo Janeza Janše ugotavljala tudi z obiskom v Sloveniji. Janez Janša jih takrat ni sprejel. Kljub temu, da je običajna praksa, da na tovrstnih misijah zaradi nepristranskosti ne sodelujejo poslanci iz obravnavanih držav, se je Romana Tomc nehigienično pridružila aktivnostim misije v Sloveniji. Kot izhaja iz njenih številnih tvitov, je bila z vsebino poročila ves čas seznanjena, čeprav je sinoči izjavila, da poročila ni videla, a ga je kljub temu označevala kot neverodostojnega.«

Celotna vsebina poročila misije odbora LIBE je na voljo na povezavi.